Jak znaleźć sens w swoim życiu?

Ludzie najczęściej zaczynają szukać sensu w życiu dopiero w tzw. momentach granicznych; czyli w sytuacjach, które wytrącają ich z dotychczasowej równowagi i zmieniają bieg ich życia. Są to takie sytuacje, jak na przykład: doznanie traumy, utrata kogoś bliskiego lub znalezienie się w środku tsunami.