WYNIKI TESTU

PIONOWA SAMOTRANSCEDENCJA

Pionowa (religijno-duchowa) samotranscedencja oznacza integrowanie własnego życia w szerszym kontekście, który wykracza poza wydarzenia i prawa tej ziemi. Wyraźna religijność to transcendentna więź z bogiem, natomiast duchowość to niespecyficzne przeczucie, że istnieje coś jeszcze, wiara w los i wyższe moce.

Religijność stanowi ważną część życia. Z wiary czerpie się dużo energii, osobisty związek z bogiem pomaga w kształtowaniu życia i daje nadzieję.

„Wiara dla wielu jest sensem życia, dla innych zaś nikomu niepotrzebnym przeżytkiem”. Lila Kacz

Wiara w to, że jakaś siła wyższa ma wpływ na moje życie. Nie ma przypadków: wszystko, co się wydarza, wydarza się z jakiegoś powodu. Orientacja na inną rzeczywistość i wiara w przeznaczenie.

„Ci, którzy wierzą, wiedzą, że pustynia może zakwitnąć w ciągu jednej nocy”. Primo Mazzolari

POZIOMA SAMOTRANSCEDENCJA

Pozioma samotranscedencja oznacza przejmowanie odpowiedzialności za siebie lub za innych. Wyjście poza samego siebie dzięki zaangażowaniu na rzecz innych ludzi lub natury, ale także zaniechanie aktualnych pragnień i potrzeb na rzecz większego celu, jakim jest zdrowie czy osiągnięcie samowiedzy, idzie w parze z poczuciem, że to, co robisz , ma znaczenie.

Zaangażowanie społeczne to nastawienie do spraw społecznych wyrażające się w solidarności i chęci pomocy. Sprawiedliwość społeczna jest ogromnie ważną wartością.

“Jeśli choć jedną dobrą myśl wniosłeś do czyjegoś umysłu, jedno dobre uczucie zaszczepiłeś w czyjeś serce, jedną godzinę szczęścia, rozpromieniłeś smutne, szare życie – spełniłeś zadanie anioła na ziemi”. Emile Zola

Połączenie z naturą – odczuwanie bliskiego związku z naturą i chęć jej chronienia. Przebywanie na łonie natury pozwala doświadczać żywotności i poczucia bezpieczeństwa. Angażowanie się w ochronę środowiska.

„Natura uspokaja, pozwala przemyśleć, na czym tak naprawdę polega życie”. Signe Johansen

Centralne dla osób, których ważnym źródłem sensu jest samopoznanie jest pytanie „kim jestem?”. Najważniejsze jest rozumieć samego siebie. Gotowość do analizowanie własnych myśli, uczuć i działań.

„Najważniejszym krokiem w rozwoju jest poznać samego siebie, w najlepszej i w najgorszej wersji”. Jorge Bucaya

Zdrowie – kładzenie nacisku na to, aby ciało było sprawne i zdrowe i troska się o nie (np. poprzez zdrowe odżywianie i sport. Kiedy trzeba wybrać pomiędzy odczuwaniem przyjemności a zdrowiem, wybór pada na zdrowie.

„Najlepszy sposób zachowania zdrowia – nie jeść, gdy się nie chce, i przestać jeść, gdy jeszcze jest chęć do jedzenia”. Budda Siakjamuni 

Wyobrażenie o udanym życiu wykracza poza własną bytność na ziemi. Wychodzenie z założenia, że każdy powinien zostawić coś po sobie i choć odrobinę zmienić świat na lepsze, np. przekazując innym wiedzę i doświadczenie.

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz. Pomagając innym pomagasz i sobie. Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście.” Robert Baden Powell

SAMOREALIZACJA

Samorealizacja – decydowanie o sobie i dążenie do urzeczywistnienia własnego potencjału. Koncentracja na własnych mocnych stronach i możliwościach rozwoju. Do najważniejszych źródeł sensu w obszarze samorealizacji zalicza się wyzwania, indywidualizm, rozwój, kreatywność, władze, wolność i wiedzę.

Wyzwania – zmiany i nowe wymagania nie są powodem do zmartwień tylko okazją do szczególnych osiągnięć. Niechęć do stale takiego samego przebiegu dnia, preferowanie braku rutyny i spontaniczności. Osoby lubiące wyzwania napędza podejmowanie ryzyka, poszukiwanie nowości i doświadczanie różnorodności.

 „Wyzwania sprawiają, że życie staje się ciekawe. Przezwyciężenie ich jest tym, co czyni życie znaczącym”. Joshua J. Marine

Indywidualizm – bycie indywidualistą, kształtowanie życia zgodnie z własnymi wyobrażeniami, przekraczanie granic, dążenie do samodzielności i bycia wyjątkowym. Celem życia jest jak najszersze wykorzystanie własnego potencjału. Kluczowe jest żyć po swojemu, zgodnie z własnymi ideałami.

„Być tym, kim jesteśmy i stać się tym, kim możemy się stać, jest celem naszego życia”.  Baruch de Spinoza

Władza – typ waleczny, nie lubi się podporządkowywać. Dążenie do wywierania wpływu i pociągania za sobą innych. Kształtowanie otoczenia według własnych upodobań i życzeń.

Jedynym sposobem wywarcia wpływu na drugiego człowieka jest rozmowa o jego pragnieniach i pokazanie mu, jak je może spełnić”. Dale Carnegie

Rozwój – gotowość do ciągłego uczenia się i zmieniania siebie, konsekwencja w dążeniu do celów. Życie to ciągły ruch i zmiana.

„Człowiek to zwierzę dążące do celu. Jego życie ma sens tylko wtedy, gdy próbuje coś osiągnąć i dąży do swoich celów”. Arystoteles

Osiągnięcia – odnoszenie sukcesów w życiu i osiąganie doskonałych wyników jest ogromnie ważne. Stawianie sobie wysoko poprzeczki i podziwianie w życiu tych, którzy „coś w życiu osiągnęli”. Odnajdowanie się w konkurencji. Bycie surowym wobec siebie w imię osiągnięć.

„Jeśli wystarczająco mocno dbasz o wynik, z pewnością go osiągniesz”. – William James

Wiedza – krytyczne jest rozumienie wszystkiego, co się dzieje wokoło, kwestionowanie zastanej rzeczywistości, zadawanie pytań i krytyczne myślenie. Sens jest powiązany z rozumieniem tego, co się danej osobie przytrafia. Odkrywanie przyczyn, związków pomiędzy zmiennymi i skutków.

„Edukacja jest, być może, najwyższą formą szukania Boga.” Gabriela Mistral

Wolność – cenienie swobody i niezależności. Niechęć do bycia związanym, do ograniczeń np. społecznych. Samostanowienie i branie życia w swoje ręce. Możliwość dokonywania wyborów i działania bez przymusu.

„To nasza wewnętrzna wolność, której nikt nie jest w stanie nam odebrać, nadaje życiu sens i znaczenie”. Viktor Frankl

Kreatywność – kształtowanie swojego życia i otoczenia tak twórczo, jak to tylko możliwe. Najważniejsze w życiu to mieć wyobraźnię.

“Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza, bo choć wiedza wskazuje na to, co jest, wyobraźnia wskazuje na to, co będzie.” – Albert Einstein

PORZĄDEK

Porządek – źródła sensu, które charakteryzuje zachowawczość, obiektywizm i prowadzenie uporządkowanego życia. Przywiązanie do tradycji, moralność, rozsądek i twarde stąpanie po ziemi są częściami tego wymiaru.

Przywiązanie do tradycji – zorientowanie na wszystkie metody, które sprawdziły się w przeszłości. Niechęć do nowości. Praktykowanie określonej rutyny, przywiązanie do rytuałów.

„Tradycja jest rozumem całego narodu, przesianym z jednego wieku w drugi”.
Ricarda Huch

Koncentracja na tym, co konieczne i pożyteczne. Ważny jest pragmatyzm w działaniu, skupianie się na efektach pracy. Realizm i konsekwencja w działaniu.

„Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy.” Paulo Coelho

Ważne jest opieranie się na jasnych normach moralnych i wartościach. Kultura osobista i jasne poglądy moralne stanowią źródła poczucia bezpieczeństwa w życiu.

„Sumienie jest najlepszym i najwierniejszym naszym drogowskazem.” Lew Tołstoj

W podejmowaniu decyzji ważne jest kierowanie się rozsądkiem, a nie intuicją czy emocjami. Zachowywanie umiaru i racjonalne postępowanie.

„Kto ma rozum, ten mądrze przemawia, a kto posiada inteligencję, ten podejmuje słuszne decyzje.”

Jadwiga Skibińska-Podbielska, Aforyzmy

DOBROSTAN

Dobrostan – podsumowuje wszystkie źródła sensu, które można określić inaczej jako „miłość do siebie i bliźniego”. Z jednej strony chodzi o dostrzeganie i zaspokajanie własnych potrzeb dobrostanu, z drugiej o utrzymywanie kontaktu i wspólnoty z innymi ludźmi oraz świętowanie. Typowym źródłami sensu z tej kategorii są  fizyczny i psychiczny relaks i przyjemność; rytuały i uważność w zakresie bardzo świadomego radzenia sobie z różnymi fazami dnia, roku i życia, harmonia w odniesieniu do wewnętrznej równowagi i harmonijnej interakcji z innymi ludźmi, a także intymność , relacje i radość.

Przyjaźnie i związki są dla mnie bardzo ważne. Lubię otaczać się ludźmi. Dbanie o relacje.

„Stopień do jakiego mogę stworzyć relację, która wspiera wzrost innych jako oddzielnych jednostek, jest miarą wzrostu, jaki uzyskałem w sobie. Carl Rogers

W moim życiu humor i zabawa odgrywają szczególną rolę. Radość i wesołość czynią życie wartym przeżycia. Najważniejsze w życiu to dobrze się bawić.

„Humor jest najwspanialszą przyprawą w czasie uczty życia.” Lucy Maud Montgomery

Intymność –  romantyzm, intymność i namiętność mają dla mnie duże znaczenie i kształtują moje myślenie i działania. Sprawy związane z miłością i uczuciami są bardzo ważny.

„Ani czas, ani mądrość nie zmieniają człowieka – bo odmienić istotę ludzką zdolna jest wyłącznie miłość.” Paulo Coelho

Przyjemność – Ważne jest , aby mieć czas na relaks, leniuchowanie i przyjemności. Angażuję się przede wszystkim w działania, w których czuję się dobrze.

„Proszę się odprężyć. To prawdopodobnie najlepsze, co możesz zrobić dla ratowania świata” . Fred Luks

Ważne jest bycie troskliwym, wspierającym i pomoc w potrzebie. Dbanie o innych to priorytet.

“Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś.” – Ronald Reagan

Ważne jest zwracanie uwagi na własne stany emocjonalne i na innych ludzi oraz świadome, uważne wykonywanie określonych czynności. Chęć świętowania szczególnych momentów życia.

„Niech każdy krok będzie okazją do świętowania albo nauki czegoś nowego”.  Bel Pasce

Równowaga – dążenie do harmonii w życiu. Ważne jest, aby być w równowadze ze sobą i z innymi. Tworzenie pozytywnej atmosfery.

“Człowiek, który umie żyć w harmonii z samym sobą, jest szczęśliwy”. Oskar Wilde