Sprawdź swój styl uczenia się

Ćwiczenie
Oceń, które stwierdzenia najbardziej do Ciebie pasują a które najmniej.

1 - najmniej do mnie pasuje, 2- trudno umiarkowanie do mnie pasuje, 3-najbardziej do mnie pasuje.

Kiedy pierwszy raz posługuję się nowym dla mnie sprzętem…
Czytam instrukcję
Kiedy pierwszy raz posługuję się nowym dla mnie sprzętem…
Słucham, ewentualnie dopytuję
Kiedy pierwszy raz posługuję się nowym dla mnie sprzętem…
Uczę się obsługi na zasadzie prób i błędów