jak znaleźć pracę nadającą sens naszemu życiu - 7 kroków ćwiczenia

7 kroków, jak znaleźć pracę nadającą sens naszemu życiu

W tym artykule uzyskasz wskazówki, jak zrobić „ćwiczenie kwiatowe” lub inaczej „spadochronowy kwiat” z książki „Jakiego koloru jest twój spadochron? Praktyczny podręcznik dla poszukujących pracy i zmieniających zawód” Richarda N. Bollesa. Jest to, w opinii autora i bardzo wielu doradców kariery, „najpopularniejsza na świecie książka o poszukiwaniu pracy nadającej sens naszemu życiu”. Idea główna poradnika sprowadza się do tego, że ludzie nie znajdują wymarzonej pracy nie dlatego, że za mało wiedzą o rynku pracy, ale dlatego, że zbyt mało znają siebie. Podejmij więc wyzwanie i spróbuj z pomocą tego artykułu zdobyć większą świadomość własnego potencjału.

“… warunkiem powodzenia w szukaniu pracy i nadaniu swojemu życiu sensu jest podążanie za własnymi pasjami, respektowanie swoich silnych stron, talentów i umiejętności”
Richard N. Bolles Jakiego koloru jest twój spadochron?

Spadochronowy kwiat, czyli ćwiczenie kwiatowe

„Spadochronowy kwiat” to ćwiczenie zmierzające do tego, abyś na jednej kartce zgromadził możliwie dużą wiedzę o sobie. Ta wiedza ma ci pomóc w znalezieniu idealnej pracy. Jeśli chcesz zrobić to ćwiczenie, najwygodniej będzie, jak wydrukujesz szablon, który dla ciebie przygotowałam.

Spadochronowy kwiat

Gdy już masz szablon, w każdym płatku, a także w środkowej części kwiatu, napisz odpowiedzi na poniższe 7 pytań. Chodzi o to, aby w każdym płatku znajdowała się odpowiedź tylko na jedno z poniższych pytań. No to zaczynamy.

1. Jaki ślad chcesz pozostawić na tym świecie?

Autor książki uważa to pytanie za fundamentalne, ponieważ dotyczy tego, jakim wartościom chcesz poświęcić swoje życie. Chodzi tutaj o to, co jest dla ciebie ważne i jaki ma być końcowy efekt twojego życia. Ciekawą inspiracją, która może ci pomóc w określaniu wartości, jest poniższy zestaw źródeł sensu:

2. Wiedzę z jakiego obszaru chciałbyś stosować w życiu i w pracy?

Odpowiadając na to pytanie najpierw staraj się stworzyć inwentarz wiedzy, którą już posiadasz. Napisz na kartce, jakie dziedziny lub tematy są ci choć trochę znane, bez oceniania, czy je lubisz czy nie. Dopiero w kolejnym kroku zastanów się, które dziedziny wiedzy wywołują twój entuzjazm. Tematy, które cię „kręcą” i w których jesteś dobry, wypisz na płatku.

3. Które z twoich uniwersalnych umiejętności dają ci najwięcej radości?

Według autora książki uniwersalne umiejętności dotyczą trzech obszarów: pracy z ludźmi, z informacjami oraz z rzeczami. Umiejętności często mylone są z cechami osobowości, a to nie jest to samo. Możesz być świetny w prowadzeniu badań naukowych i to jest umiejętność, a jednocześnie przejawiać cechy osobowości lub styl poznawczy, które charakteryzują się przywiązywaniem wagi do szczegółów. Jeśli jesteś świadomy swoich umiejętności, to zapisz je na płatku, szeregując je od tych, które najbardziej lubisz wykorzystywać do tych, które najmniej.

Które z twoich uniwersalnych umiejętności dają ci najwięcej radości?

4. Z jakimi ludźmi najbardziej lubisz spędzać czas?

Decydując się na określone środowisko pracy, jednocześnie zgadzasz się na przebywanie wśród ludzi, którzy działają w danej branży lub obszarze. Wyobraź sobie, że właśnie w tym momencie możesz zdecydować, z jakimi ludźmi chcesz współpracować. Czy są to przedsiębiorcy, artyści, społecznicy, a może jeszcze ktoś inny? Jakimi cechami się charakteryzują? Zapisz swoje spostrzeżenia na kolejnym płatku.

5. W jakich warunkach najlepiej ci się pracuje?

Aby odpowiedzieć na to pytanie Richard N. Bolles zaleca, żeby najpierw wypisać to, czego szczególnie nie lubiło się we wszystkich poprzednich pracach. Następnie zapytać siebie, od jakiego dyskomfortu chciałoby się w pierwszej kolejności uwolnić. Moim klientom proponuję bardziej pozytywny sposób odpowiedzi na to pytanie, a mianowicie: jakie są twoje wymarzone warunki pracy? Zapisz na płatku.

6. Na jakim poziomie w strukturze organizacyjnej chciałbyś pracować i ile zarabiać?

Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy wolisz być na samodzielnym stanowisku np. prowadząc własną firmę, czy też działać w określonej hierarchii organizacyjnej. Jeśli wybierasz tę drugą opcję, to jaki poziom stanowisk jest dla ciebie satysfakcjonujący: stanowisko specjalistyczne, szef zespołu, menedżer wysokiego szczebla, a może jeszcze coś innego? Druga część pytania, to określenie twojego idealnego wynagrodzenia. Według autora książki, o tym, ile chciałoby się zarabiać, trzeba myśleć z wyprzedzeniem, na etapie planowania wymarzonej pracy.

Gdzie najchętniej byś zamieszkał, gdybyś miał taki wybór?

7. Gdzie najchętniej byś zamieszkał, gdybyś miał taki wybór?

Jest to ważne pytanie, również z takiej perspektywy: w jaki sposób najbardziej lubisz docierać do pracy – samochodem, rowerem, na pieszo, komunikacją miejską, a może pracujesz zdalnie. Jeśli znasz trzy konkretne miejsca, w których chciałbyś zamieszkać, zapisz je na płatku. Wypisz również pięć ulubionych cech okolicy, w której chciałbyś spędzać życie.

To już wszystkie 7 pytań ćwiczenia kwiatowego z książki „Jakiego koloru jest Twój spadochron?” Richards N. Bollesa. Jak już uda ci się wypełnić cały kwiatek, to powieś go w widocznym miejscu, np. na lodówce. Jeśli zakupisz książkę, to oczywiście znajdziesz w niej rozbudowane wersje wszystkich tych pytań, z proponowanymi dodatkowymi ćwiczeniami. W tym artykule zostały one przedstawione w sposób skrótowy. Potrzebujesz pogłębionej rozmowy na temat twojej nowej pracy? Zapraszam na konsultacje indywidualne. Konsultacja CV gratis.

Bądź wierny sobie i działaj odważnie! Trzymam za ciebie kciuki!

Leave a Comment