Życie sensowne to życie stresujące - Trudne emocje

Trudne emocje jako wskaźniki życia pełnego sensu

Jakie emocje kojarzą ci się najbardziej z odczuwaniem sensu w życiu? – zadałam to pytanie osobom z mojego otoczenia. Uzyskałam m.in. następujące odpowiedzi: spokój, wzruszenie, radość, spełnienie, błogość; a nawet lewitowanie nad ziemią ze szczęścia.